01288466668

Loại SIM: sim tra truoc
Nhà Mạng:

Giá gốc: 4.695.500₫

Giá khuyến mại 3.535.000₫